AIFMD Annex IV rapportageservice

AIFMD Annex IV rapportageservice

De AIFMD annex IV rapportage-eisen vormen een belangrijke uitdaging voor de Alternative Investment Fund Managers (AIFM). Alle vergunninghoudende en geregistreerde AIFM’s zijn verplicht om periodiek te rapporteren aan hun lokale toezichthouders voor ieder door hun beheerd alternatief investment fund (AIF) dat binnen de Europese Unie wordt aangeboden aan klanten.

Matterhorn Reporting Services kan voor u de verplichte (digitaal) aan te leveren AIFM en AIF AIFMD Annex IV rapporten opstellen. Onze rapportage service zorgt er voor dat u zich zelf kunt blijven concentreren op uw core business.

Indien uw bedrijf er de voorkeur aan geeft zelf de AIFMD Annex IV rapportages op te stellen , bekijk dan onze software-oplossing.

Waarom kiezen voor Matterhorn Reporting Services?

Gebruik van de Matterhorn dienstverlening resulteert in  kostenverlaging en sterk verlaagde inspanning in menselijke arbeid (uren) en ontslaat U van de taak om up-to-date te blijven met betrekking tot de (wijzigende) regelgeving.

Matterhorn heeft een team van ervaren Regulatory Reporting specialisten die zeer deskundig zijn in het opstellen van de AIFMD annex IV rapportage. Matterhorn stelt periodiek rapportages op voor een reeks van alternatieve beleggingsfondsen zoals Private equity funds, Hedge funds, Vastgoedfondsen, Aandelenfondsen, Infrastructure Funds, Patent Fondsen en Fund of Funds. Ook kan Matterhorn de verplichte rapportage indienen bij de diverse Europese toezichthouders. Het ervaren team weet voor elk type fonds welke gegevens benodigd zijn, hoe de activa geclassificeerd moeten worden en welke specifieke rapportage-elementen gerapporteerd moeten worden.

Ons rapportage team heeft veel kennis opgebouwd van het indienen van de Annex IV rapportage in heel Europa en van de verschillende technische eisen van deze toezichthouders. Elk jaar helpen we veel EU en non-EU klanten (funds die in elk van de landen waarin het fund wordt aangeboden moeten rapporteren ) met het indienen in heel Europa.

Hoe wij u ondersteunen?

Matterhorn ondersteunt Beleggingsfondsen en Fondsbeheerders met:

  • Het bepalen van de rapportage-eisen en de frequentie op basis van factoren als leverage, activa onder beheer (AUM) en de aard van de investeringen
  • Het bepalen van de gegevens die noodzakelijk zijn om de AIFs en AIFM rapporten op te stellen
  • Beschikbare AIF- en ÁIFM-data combineren en mappen op de vereiste AIFMD Annex IV rapportage velden
  • Het indelen van de activa volgens de ESMA eisen
  • Op basis van onze AIFMD Annex IV rapportage software valideren en genereren van alle AIF’s en AIFM rapporten
  • namens de Investment Manager, het uploaden alle AIF’s en AIFM’s rapporten bij de regulators
  • Matterhorn kan cliënten ook helpen met de VAR risicoberekeningen.

Tarieven

Matterhorn biedt een transparante prijsstelling per fonds en jurisdictie.  Neem contact met ons op voor meer informatie.

AIFMD Annex IV rapportageverplichtingen

 

Lees meer over de AIFMD Annex IV regelgeving

Click om meer te lezen over de AIFMD Annex IV directive

Wat is AIFMD Annex IV transparantie rapportage?

Alle Europese geregistreerde alternatieve Asset Managers (AIFMs) en AIFMs gevestigd  binnen en buiten de EU die fondsen aanbieden in de EU vallen onder de door de ESMA uitgevaardigde AIFMD regelgeving en moeten periodiek de AIFMD Annex IV  rapportage indienen bij de toezichthouder. Voor non-EU fondsen geldt dat ze moeten rapporteren aan de toezichthouders van alle ESMA jurisdicties waarin het fonds wordt aangeboden.

Er zijn twee ESMA AIFMD Annex IV rapporten:

  • AIFM rapport , het verstrekken van gegevens over de manager en een geconsolideerd overzicht van de AIF’s die zij beheren
  • AIF rapport, moet worden opgesteld voor elk fonds, bevat details van de activa van het fonds, de risico’s waaraan het wordt blootgesteld, de aard van de belegger die aandelen of belangen in het fonds hebben en nog veel meer

AIFMD Derde land Passport

De AIFMD regelt het beheer en de marketing van alternatieve beleggingsfondsen in de EU. Het voorziet in een Europees paspoort waarmee beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFM’s) en/of op de markt actief zijnde alternatieve beleggingsfondsen (AIFs) op basis van één enkele vergunning van hun lokale toezichthouder binnen de Europese Unie (EU) mogen opereren.

De AIFMD voorziet de uitbreiding van het Europese paspoort aan AIFM’s en AIF’s uit derde landen. De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft in opdracht van an het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hierover advies uitgebracht. Op dit moment zijn er nog geen derde land paspoorten verleend.

Niet-EU en EER (Europese Economische Ruimte) (derde land) fondsbeheerders, bijvoorbeeld uit de Kaaiman eilanden, Hong Kong, Singapore Zwitserland, de Verenigde Staten, maar ook Guernsey, Jersey en Isle of Man , zijn rapportageplichtig in alle landen waar het fonds gemarket wordt.

Brexit en AIFMD derde land Passport

Op dit moment kunnen AIF’s uit de UK in de hele EU worden aangeboden op basis van een vergunning van de Financial Conduct Authority (FCA). Echter na de Brexit, als het Verenigd Koninkrijk buiten de Europese Economische Ruimte valt, zullen AIFM en AIF uit de UK worden gezien als een derde land-fonds en zullen zij hun Europees paspoort verliezen.

AIFMD Annex IV uitdagingen

De omvang van de benodigde gegevens die moeten worden aangeleverd hangt af van een aantal factoren, waaronder de assets under management (beheerd vermogen), de mate van leverage, de aard van de activa die worden aangehouden en of de AIF’s geregistreerd of toegelaten zijn.

AUM berekening:

Voor fondsen met derivaten is de voorgeschreven AUM is niet hetzelfde als de NAV. Er is een specifieke berekening nodig om de totale nominale waarde te bepalen van de derivaten positie.

hefboomwerking

Dit wordt berekend als de blootstelling aan risico’s gedeeld door het NAV – maar er zijn twee berekeningsmethoden:  commitment en gross.

Classificatie

ESMA richtlijnen maken gebruik van een eigen classificatie voor de activa in de portfolio. Deze classificatie moeten worden afgeleid op basis bestaande kenmerken in uw core systemen.

Controle

Syntax en logische controles moeten worden uitgevoerd. Fondsbeheerders moeten ervoor zorgen dat ze een duidelijke audit trail aanleggen, veld voor veld, waar de gegevens afkomstig zijn uit, hoe het werd veranderd, en als er wijzigingen, wie wat deed waren.

Het rapport

Voor het opstellen van het Annex IV rapport moet veel data worden verzameld, verrijkt, geclassificeerd, gevalideerd en berekend, meestal uit meerdere bronnen. Fondsbeheerders moeten ervoor zorgen dat de rapporten tijdig worden geleverd en in het juiste formaat (die zal afhangen van het formaat dat wordt gebruikt door de nationale bevoegde autoriteit in kwestie).

deadlines

De termijn voor de indiening van het AIFMD Annex IV rapport is 30 dagen na het einde van de eerste verslagperiode nadat een AIF een vergunning heeft gekregen. Om tijdig aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten fund managers ervoor zorgen dat zij beschikken over een helder rapportage proces en de nodige AIFMD Annex IV kennis.

 

Relevante Dokumentatie:
• 20180703 ESMA updated AIFMD and UCITS Q&As (PDF)

• ESMA Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD Annex IV (PDF)

• ESMA AIFMD Annex IV reporting Technical Guidance (ZIP)

• FCA Reporting AIFMD Annex IV transparency information under the Alternative Investment Fund Managers Directive (PDF)