PRIIPS Essentiële-informatiedocument (EID) Rapportage Service

PRIIPs Essentiële-informatiedocument (EID) Reporting Services

PRIIPs EID

Met het steeds complexer worden van de regelgeving in de financiële sector, is het belangrijk om over de juiste processen te beschikken teneinde dit complexe terrein te navigeren en controleren.  Dit is waar Matterhorn Reporting Services waarde toevoegt. Onze deskundige consultants leiden u door het proces van het creëren van de verplichte PRIIPs EID-documenten. Onze PRIIPS Essentiële-informatiedocument (EID) factory bemand door rapportage experts kan uw PRIIPS documenten creëren en onderhouden in de meeste EU-talen.

Onze diensten omvatten:

 • Bepaling van PRIIPs EID fonds categorie (I, II, III of IV)
 • Bepaling van de PRIIPs EID Samenvattende Risico Indicator (SRI)
 • VAR berekening
 • VAR-Equivalent Volatiliteit (VeV)
 • Maatstaf voor Marktrisico (MRM)
 • Kostenberekeningen
 • Gebruik van vooraf gedefinieerde templates en risicobeschrijvingen

Achtergrond PRIIPs Essentiële-informatiedocument (EID)

De ESMA PRIIPS KIID (Essentiële-informatiedocument / Key Investor Information Document ) regulering heeft tot doel de transparantie en vergelijkbaarheid van de beleggingsproducten te verhogen door de uitgifte van gestandaardiseerde informatie. De PRIIPs EID is ontworpen om particuliere beleggers essentiële informatie over een PRIIP te verstrekken. Deze essentiële informatie omvat de belangrijkste kenmerken van het product, de risico’s, het beloningsprofiel en de kosten verbonden aan de PRIIP.

Wie moet een Essentiële-informatiedocument (EID) publiceren

De verordening van het PRIIPS EID document geldt voor alle uitgevers en distributeurs / financiële tussenpersonen die PRIIPs uitgeven waarin door retail cliënten worden belegd.

Producten die in de scope vallen:

 • Beleggingsfondsen
 • Gestructureerde producten
 • Verzekeringsproducten
 • Levensverzekeringen producten die een investering element hebben
 • Afgeleide investeringen
 • Gestructureerde deposito’s.

Wanneer melding van een Essentiële-informatiedocument (EID)

Voordat de PRIIPs Essentiële-informatiedocument beschikbaar wordt gesteld aan particuliere beleggers, moet de PRIIPs EID worden gepubliceerd op de website van de PRIIPs fabrikant. De PRIIPs EID moet middels een duurzame drager, papier of een website (wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan) worden gedeeld. Daarnaast moeten particuliere beleggers worden geïnformeerd over hun recht om een ​​papieren versie gratis te vragen. De PRIIPs EID informatie moet up-to-date worden gehouden. Als er een wijziging is aangebracht in de PRIIPs EID, zal deze opnieuw aangeboden moeten worden aan de particuliere beleggers. Wegens de eis van het periodiek toetsen en bijstellen van de PRIIPs EID wordt het gezien als een ‘levend document’.

Verschillen tussen de PRIIPs EID en UCITS KIID documenten

Er zijn significante verschillen tussen de PRIIPs EID en UCITS KIID documenten. Omdat met ingang van 1 januari 2021 UCITS fondsen ook een PRIIPs EID moeten publiceren is het voor fondsmanagers van belang tijdig te beginnen met het plannen en het verzamelen van de benodigde gegevens. De belangrijkste verschillen staan in onderstaande tabel:

sectiesPRIIPs EIDUCITS KIID
Document-formaat7 secties, 3 pagina’s5 secties, 2 pagina’s
ProductinformatieProductomschrijving; type PRIIP, de doelstellingen, het type van kleine beleggers, de details van de uitkeringen (indien van toepassing) en de conditiesBeschrijving van de doelstellingen van het product en het beleggingsbeleid
PrestatieToekomst scenarioPrestaties uit het verleden
Risico-indicatoren en prestatieberekeningenVier PRIIPS categorieën om marktrisico te bereken

Market Risk Measure (MRM)

Credit Risk Measure (CRM)

Samenvattende Risico Indicator (SRI)

Synthetisch risico en rendement Indicator (SRRI)
Beheerder in defaultVerduidelijking van potentiële financiële schade als gevolg van het in gebreke blijven van de beheerder en garanties, indien van toepassingN / A
Kosten / heffingen / vergoedingenSamenvatting kosten indicator en het effect van kosten op de Yield, met een opsomming eenmalige kosten, terugkerende kosten en relevante incidentele kostenKosten inclusief instapkosten, uitstapkosten, lopende kosten, performance fees
Aanhoud periodeAanbevolen aanhoud periode, desinvestering procedure en alle gerelateerde kosten en / of boetesN / A
KlachtenKlachtenprocedure en contactgegevensN / A
andere relevante informatieInformatie over waar en hoe andere documenten kunnen worden verkregenInformatie over waar en hoe om nadere informatie over het fonds te verkrijgen

Matterhorn ondersteunt zowel PRIIPs als UCITS Fund Managers bij het creëren van de EID / KIID documenten en het berekenen van de vereiste prestatie scenarios en risico-indicatoren. Neem voor meer informatie contact met ons op.