AIFMD Annex IV rapportage software-oplossing

+31 854018256 or Click for FREE Trial

AIFMD Annex IV

De AIFMD Annex IV rapportage-eisen vormen een belangrijke uitdaging voor de Alternative Investment Fund Managers (AIFM). Alle vergunning houdende en geregistreerde AIFMs zijn verplicht om periodiek te rapporteren aan hun lokale toezichthouders voor elke beheerde AIF die binnen de Europese Unie wordt aangeboden.

Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Het DNB rapportageportaal e-Line gaat verdwijnen en wordt vervangen door een nieuw rapportageportaal, het Digitaal Loket Rapportages (DLR) met bijbehorende inlogsysteem eHerkenning. De ESMA Beheerdersrapportage AIFM en de fondsenrapportage (AIFMD rapportages) migreren vanaf 31 december 2019 naar dit nieuwe rapportageportaal en krijgen een nieuw XML formaat. Matterhorn kan u ondersteunen bij deze migratie, ons rapportage systeem ondersteunt het ESMA 1.2 XML  formaat waarmee u uw rapportage in het nieuwe portaal kan rapporteren.

Verminder uw jaarlijkse AIFMD Annex IV rapportage kosten met 50%

Matterhorn biedt een intelligente AIFMD Annex IV rapportage software-oplossing aan die efficiënter werkt dan andere oplossingen die op de markt worden aangeboden. Hierdoor kunt u uw jaarlijkse rapportage kosten aanzienlijk kan verlagen. De software oplossing vereist minimale invoer om zowel de AIFM en AIF Annex IV rapporten te maken. Het opstellen van rapporten voor een volgende rapportageperiode AIFMD Annex IV rapporten neemt heel veel minder tijd in beslag omdat data voor een groot deel kan worden hergebruikt.  De XML bestanden kunnen met een paar muisklikken bij vrijwel alle EU-toezichthouders worden aangeboden. De software is beschikbaar in de cloud, vergt geen installatie inspanning en is volledig secure!

Matterhorn biedt software-oplossingen voor cliënten met zowel grote als kleine aantallen AIF’s. Naarmate het aantal rapportages groeit neemt de efficiëntie van de applicatie verder toe. De operationele werklast kan verder worden beperkt door gebruik te maken van directe koppeling met uw bronsystemen. Hiermee worden op basis van uw bronsystemen de AIF en AIFM rapporten volledig automatisch aangemaakt!

De intuïtieve gebruikersinterface is zeer makkelijk te gebruiken en vereist vrijwel geen training voor het gebruik van het systeem en er is geen installatie vereist.

Mogelijk geeft uw bedrijf er de voorkeur aan het opstellen en indienen van de AIFMD rapporten volledig uit te besteden, kijk dan eens op onze Annex IV rapportage service.

Annex IV rapportage in drie eenvoudige stappen: Importeer, inspecteer en rapporteer

 • Import data with standardized and well documented templates for Fund manager, funds, positions,…
 • Import external AIF data for AIFM consolidation
 • Import data in different file formats (.xls, .csv, etc)
 • Import and combine data from multiple source systems
 • Flexibility to organize source data by multiple files, single file and/or multi-tab excels
 • Validate import data based on ESMA’s guidelines (ESMA 1.2) and highlight errors and warnings
 • Clear error messages and colors to identify data problem
 • Retain static data for subsequent AIFMD Annex IV report filings
After succesful import:
 • Inspect all sections of the AIF reports in excel-like format
 • Inspect all sections of the AIFM report in excel-like format
After succesful Inspection:
 • Generate XML files for AIF and AIFM with a click of the mouse,
 • For each of the countries in which Annex IV reports need to be filed
 • Support of local upload formats (ESMA 1.1, ESMA 1.2, DNB, etc)
 • File compression (ZIP, GZIP, etc) in accordance with the local regulator
 • File names in accordance with the local regulator
 • For non-EU Alternative Investment managers and Funds file to all required regulators in one-go

Matterhorn Managers Rapport (AIFM) Consolidatie Oplossing

Voor Fund Managers die Annex IV gegevens voor de fondsen (AIF’s) van meerdere rapportage-providers ontvangen heeft Matterhorn een software oplossing waarmee deze rapportages geïntegreerd kunnen worden in één Annex IV Managers (AIFM) rapportage.

AIFMD Annex IV Implementatie Consultancy

Onze consultants hebben uitgebreide kennis van de AIFMD Annex IV regelgeving en met het indienen van de Annex IV rapporten bij de verschillende toezichthouders.  Onze consultants nemen verantwoordelijkheid voor een succesvolle implementatie.   

Why use the Matterhorn AIFMD Annex IV application?

The Matterhorn AIFMD Annex IV reporting software has been designed to retain all data required for the AIFMD Annex IV report only within the client environment.

No report-data will be transferred over the internet or stored on Matterhorn servers, making the application highly secure.

  With each logon the client recieves the latest software ensuring 100% compliance with the lastest ESMA requirements.
Matterhorn smart AIFMD Annex IV reporting software solution is offered as a Software-as-a-Service (SaaS) solution.  Matterhorn hosts its Regulatory Reporting software in a European located data center with class-leading  security, meeting regional compliance and data residency requirements.

The SaaS AIFMD Annex IV reporting software solution is deployed over the internet and automatically updated to ensure compliance with the latest ESMA guidelines.

With our SaaS solution your organization is provided with a complete, flexible and secure solution for your AIFMD Annex IV reporting. The SaaS solution offers scalability, round the clock accessibility and great reliability.

At request our AIFMD Annex IV reporting software solution can also be privately hosted or on premises.
Matterhorn smart AIFMD Annex IV reporting software solution imports data in different file formats (.xls, .csv, etc) and can combine data from multiple source systems

Adapters
For more automation, quickly link your systems and applications to the Matterhorn Regulatory Reporting Hub. For commonly used Alternative Investment core systems Matterhorn offers seamless integration using specific adapters like eFront.
Matterhorn smart AIFMD Annex IV reporting software solution requires minimal input for creation of the complete report. Subsequent reports take even less time to complete as data is re-used to a large extend.
Our consultants have extensive knowledge of the AIFMD Annex IV regulation & the local filing requirements of the different EU regulators enabling them to efficiently highlight your data and process requirements ensuring full compliance with your AIFMD Annex IV reporting obligations.

Our professionals take full responsibility for a successful implementation.  Your Success is Ours.

The Matterhorn AIFMD Annex IV application mirrors the ESMA Alternative Investment Funds Managers Directive (AIFMD Annex IV) and local regulator guidance with extensive validations ensuring report acceptance by the different regulators.

Lees meer over de AIFMD Annex IV regelgeving

Click om meer te lezen over de AIFMD Annex IV directive

Wat is AIFMD Annex IV transparantie rapportage?

Alle Europese geregistreerde alternatieve Asset Managers (AIFMs) en AIFMs van buiten de EU die fondsen aanbieden in de EU vallen onder de door de ESMA uitgevaardigde AIFMD regelgeving en moeten periodiek de Annex IV transpantie rapportage indienen bij de toezichthouder.   Voor non-EU fondsen geldt dat ze moeten rapporteren aan de toezichthouders van alle ESMA jurisdicties waarin het fonds wordt aangeboden.

Er zijn twee rapport ESMA AIFMD Annex IV rapporten:

 • AIFM rapport , het verstrekken van gegevens over de manager en een geconsolideerd overzicht van de activa die zij beheren
 • AIF rapport , moet worden ingevuld voor elk fonds, bevat details van de activa van het fonds, de risico’s waaraan zij wordt blootgesteld, de aard van de belegger die aandelen of belangen in het fonds hebben en nog veel meer

AIFMD Derde land Passport

De AIFMD regelt het beheer en de marketing van alternatieve beleggingsfondsen (zoals hedgefondsen, private equity en vastgoedfondsen) in de EU. Het voorziet in een Europees paspoort ‘waarmee beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFM’s) en / of op de markt actief zijnde alternatieve beleggingsfondsen (AIFs) op basis van één enkele vergunning van hun lokale toezichthouder binnen de Europese Unie (EU) mogen opereren.

In de toekomst voorziet de AIFMD de uitbreiding van het Europese paspoort aan AIFM’s en AIF’s uit derde landen.  De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft in opdracht van an het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hierover advies uitgebracht. Op dit moment zijn er nog geen derde land paspoorten verleend.

Niet-EU / EER (derde land) fondsbeheerders, bijvoorbeeld uit de Kaaiman eilanden, Hong Kong, Singapore Zwitserland, de Verenigde Staten, maar ook Guernsey, Jersey en Isle of Man , die willen beheren of abi’s in de EU, en de EU abi-marketing niet- EU-abi, niet over een Europees paspoort, zodat eventuele verkoop van dergelijke AB’s mogen alleen in te geschieden overeenkomstig de private plaatsing regels van elk EU-land waar het AB zijn verkocht en moeten regelmatig aanmeldingen van de Annex IV rapport AIFMD aan elke van de regelgevende instanties van de betrokken EU-landen.

Brexit en AIFMD derde land Passport

Op dit moment kunnen AIF’s uit de UK in de hele EU worden aangeboden op basis van een  vergunning van de Financial Conduct Authority (FCA). Echter na de Brexit, als het Verenigd Koninkrijk buiten de Europese Economische Ruimte valt,  zal AIF uit de UK worden gezien als een derde land AIF en zullen zij hun Europees paspoort verliezen.

AIFMD Annex IV uitdagingen

De omvang van de benodigde gegevens die moeten worden aangeleverd hangt af van een aantal factoren, waaronder de assets under management (beheerd vermogen), de mate van leverage, de aard van de activa die worden aangehouden en of de AIF’s geregistreerd of toegelaten zijn.

AUM berekening:

Voor fondsen met derivaten is voorgeschreven AUM is niet hetzelfde als de NAV.  Er is een specifieke berekening nodig om de totale nominale waarde te bepalen van de derivaat.

hefboomwerking

Dit wordt berekend als de blootstelling aan risico’s gedeeld door het NAV – maar er zijn twee berekening blootstelling aan risico methoden (commitment en gross)

Classificatie

ESMA richtlijnen maken gebruik van een eigen classificatie voor de activa in de portfolio.  Deze classificatie moeten worden afgeleid op basis bestaande kenmerken in uw core systemen.

Controle

Syntax en logische controles moeten worden uitgevoerd. Fondsbeheerders moeten ervoor zorgen dat ze een duidelijke audit trail aanleggen, veld voor veld, waar de gegevens afkomstig zijn uit, hoe het werd veranderd, en als er wijzigingen, wie wat deed waren.

Het rapport

Voor het opstellen van het Annex IV rapport moet veel data worden verzamelt, verrijkt, geclassificeerd, gevalideerd en berekend worden en meestal uit meerdere bronnen. Fondsbeheerders moet ervoor zorgen dat de rapporten worden tijdig worden geleverd en in het juiste formaat (die zal afhangen van het systeem dat wordt gebruikt door de nationale bevoegde autoriteit in kwestie).

deadlines

De termijn voor de indiening van het AIFMD Annex IV rapport is 30 dagen na het einde van de eerste verslagperiode nadat een AIF een vergunning heeft gekregen. Om tijdig aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten fund managers ervoor zorgen dat zij beschikken over een helder rapportage proces en de nodige AIFMD Annex IV kennis.

Relevante Dokumentatie:
• 20180703 ESMA updated AIFMD and UCITS Q&As (PDF)

• ESMA Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD Annex IV (PDF)

• ESMA AIFMD Annex IV reporting Technical Guidance (ZIP)

• FCA Reporting AIFMD Annex IV transparency information under the Alternative Investment Fund Managers Directive (PDF)