Nieuw AIFMD rapportage formaat DNB

De ESMA Beheerdersrapportage AIFM en de fondsenrapportage (AIFMD rapportages) migreren vanaf 31 december 2019 naar het DLR rapportageportaal. Dit betekent dat u over de rapportageperiode van kwartaal 4 over 2019 in het nieuwe portaal dient te gaan rapporteren.

Het indienen van de AIFMD rapportages zal in het DLR anders verlopen dan in e-Line DNB. De AIFMD rapportages dienen via een XML-bestand volgens de specificatie van de European Securities and Markets Authority (ESMA) te worden ingestuurd.

Het meest actuele ESMA formaat (XSD) waaraan de XML moet voldoen is te vinden op de website van de ESMA. De momenteel actuele versie betreft versie 1.2. 

+31 854018256 or Click for FREE Trial

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *